Cameratoezicht

In opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) is door TNO een onderzoek uitgevoerd naar de identificatie van gedragingen die specifiek zijn voor terroristisch gedrag in openbare ruimtes zodat deze herkend kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn openbaar vervoersystemen, zoals trein- en metrostations en luchthavens. Door afwijkend gedrag van een individu in een massa automatisch te herkennen, kan eerder worden ingegrepen door personeel dat met behulp van monitoren een omgeving bewaakt. Tijdens de workshop zal onder meer worden ingegaan in hoeverre cameratoezicht een effectief middel is bij het herkennen van terroristisch gedrag.