Het intelligenceproces en de rol van het OM: aftasten & afbakenen

Sinds 2009 wordt bij een aantal Parketten door de informatieofficier en de criminoloog gezamenlijk aan de opbouw van de informatieorganisatie en –positie van het OM gewerkt. Dit alles in het kader van de landelijke ontwikkelingen op intelligence gebied. Vanaf de eerste dag is actief de aansluiting en samenwerking gezocht met de politiekorpsen en gemeenten. Het is een proces van aftasten, afbakenen, samen groeien, vallen en weer opstaan. Met u wordt over deze ontwikkeling, de successen, de knelpunten en de mogelijkheden voor de toekomst gesproken.