The Best of Three Worlds. Effectiever politiewerk door een probleemgerichte aanpak van hot crimes, hot spots, hot shots en hot groups.

Naar aanleiding van de opvallende ontwikkeling van de aangiftecriminaliteit in de periode 2002-2008 - namelijk een zeer forse afname in 2002-2006 gevolgd door een toename in 2006-2008 - heeft de politie Haaglanden onderzoek gedaan naar mogelijke verklaringen. Uitkomst van de studie is dat juist de kwaliteit en kwantiteit van politie- en veiligheidszorg van doorslaggevende invloed moeten zijn geweest. Met de uitvoering van een combinatie van informatiegestuurde politie, probleemgericht werken en burgerparticipatie – The Best of Three Worlds – denkt de politie Haaglanden in de komende jaren het niveau van situationele preventie en de (verwachte) pakkans aanmerkelijk te vergroten. Daarmee kan de effectiviteit van de aanpak aanmerkelijk worden versterkt.

Klik hier voor de powerpoint presentatie waarin tevens een toelichting is opgenomen. In deze presentatie krijgt u een goede indruk van de behandelde materie uit het boek The best of three worlds.