Dilemmatraining

In deze workshop krijgt u een korte inleiding over het pluralisme. Een cultuurrelativist denkt in zuilen, de zuilenmaatschappij. Het gedrag wordt gerelateerd aan cultuur. Een universalist is een gelijkheidsdenker. Universele rechten van de mens zijn fundamentele waarde. Een pluralist combineert de sterke kanten van universalisme en cultuurrelativisme. De eigenheid van mensen staat centraal en van daaruit wordt gezocht naar gedeelde waarden en normen.

52-01
Dit is een handvat voor multiculturele praktijkdilemma’s, dat door de Raad van Korpschefs wordt gezien als basis voor multicultureel vakmanschap. Het door de Raad van Korpschefs vastgestelde visiedocument 'Politie voor een ieder' geeft inzicht in de veelal nieuwe dilemma’s, die de multiculturele samenleving voortbrengt voor politiemensen. Het visiedocument geeft een denklijn om dilemma’s te kunnen ontrafelen. Hiervoor is de leerlijn van het pluralisme vastgesteld en daarmee is de grondslag gelegd voor het fenomeen multicultureel vakmanschap bij de Nederlandse politie. Voor alle duidelijkheid: multicultureel vakmanschap betekent meer dan multi-etnisch vakmanschap, het gaat over alle verschillen in de samenleving en in onze korpsen.

In deze workshop oefent u met dilemma’s uit de politiepraktijk en ervaart u de bruikbaarheid van het pluralisme als praktische handleiding. U wordt ook meegenomen in de benaderingswijze van het cultuurrelativistische en universalistische. Het gaat dan vooral om de motivatie en werkhouding, om een keuze te maken voor het pluralisme.

Een voorbeeld: Bij de afhandeling van een zaak heeft een Marokkaans gezin nog nazorg nodig. Belasten we daar onze Marokkaanse collega mee?