Profielen van overvallers

52-03
Binnen het korps Rotterdam-Rijnmond zijn er zo'n 150 aangehouden verdachten van overvallen uitvoerig geanalyseerd (wie zijn ze? hoe vaak komen ze voor? zijn ze bekend bij hulpverlening? hoe zit het sociaal? werk? school? gezin? verslaafd? enz enz). Die analyses zijn gedeeld met zo'n 30 deskundigen van allerlei instanties, van advocaat tot OM, van raad voor kinderbescherming tot reclassering, GGZ, Jeugd en gezin, verslavingszorg enz. Doel: beter kunnen differentiëren naar type verdachte en komen tot een betere/effectievere interventie door politie, OM en vooral de overige partners. In dat proces zijn wij in gezamenlijkheid gekomen tot een vierdeling van verdachten. Je hebt meelopers (kern interventie is "eruit halen"), je hebt doorgroeiers (kern van de interventie is "stoppen"), je hebt routiniers (kern interventie is "opsluiten") en je hebt overlevers (kern van de interventie is "afkicken"). Vervolgens worden op die profielen maatwerk acties van allerlei partners gezet (dus wie doet wat bij welk profiel dader?; verdeeld naar minder- en meerderjarigen). Met de operationalisering van dat laatste zijn we thans bezig, dat is bijna klaar.