De politie in een snel veranderende samenleving

52-06
In allerlei discussies rondom het vak van politiemedewerker in een snel veranderende samenleving is de term Multicultureel vakmanschap ontstaan. Het woord vakmanschap verwijst naar het dagelijkse werk, het werk waar men voor opgeleid is, waarop men vaak trots is. Multicultureel betreft het geheel van interacties met alle groeperingen in de samenleving. Multicultureel vakmanschap is kennis, houding en gedrag en is van belang in alle reeds bestaande hoofdprocessen. Het gaat er om een politie te zijn die zich ontwikkelt in de turbulentie van de samenleving. Een belangrijke rol bij de realisatie van deze doelstelling in Gelderland- Zuid is weggelegd voor de Regionale Expertgroep Diversiteit. Dit gebeurt onder de noemer van collega’s voor collega’s.