Strijd in de Wijk

52-07
In het voorjaar 2010 wordt Beverwijk (37.000 inwoners) opgeschrikt door een reeks (zeer) gewelddadige incidenten, waaronder een aantal schietincidenten. In juni vindt er een dodelijk schietincident plaats in Velsen-Noord (grenzend aan Beverwijk), gevolgd door opnieuw een schietincident in Beverwijk. Het vermoeden bestaat dat een aantal groeperingen een onderlinge strijd voeren om de machtspositie in Beverwijk en omstreken voor wat betreft het in handen krijgen van de drugshandel. Een voor Kennemerland ongekend fenomeen. Een SGBO wordt opgestart met als voornaamste doelstellingen het stoppen van het geweld en het oplossen van de zwaarste geweldsincidenten.