Zijn wij anders?

52-08
De afgelopen decennia is ook Nederland getransformeerd tot een multiculturele samenleving. De ervaring leert dat etnische spanningen vaak het gevolg zijn van een dergelijke transformatie. Soms monden deze uit in gewelddadigheden tussen verschillende bevolkingsgroepen of confrontaties met de overheid en de politie. In Nederland hebben zich, ondanks de ongeregeldheden die na de jaarwisseling 2009 – 2010 uitbraken in de Culemborgse wijk Terweijde (door sommigen als “rassenrellen” betiteld), echter geen geweldsuitbarstingen voorgedaan die zich laten vergelijken met de rellen zoals die in de Franse banlieues of de binnensteden van Groot-Brittannië. Hoe komt dat? Waarom hebben spanningen tussen groepen onderling en tussen etnische groepen en de politie, hier niet geleid tot grootschalig geweld? Zijn “wij” anders dan de ons omringende landen, waar dit wel het geval is geweest? Doen we iets goed in Nederland of hebben we tot nog toe geluk gehad en kan die grote rel ieder moment plaatsvinden? In deze workshop nemen wij u graag mee in de inzichten die ons onderzoek “Zijn wij anders?” heeft opgeleverd.