Heeft de politie echt geen gezag meer?

52-09
Filmer/filosoof Jurriën Rood deed en doet onderzoek naar de stand van zaken rond het (straat)gezag van de politie bij het korps Amsterdam-Amstelland. Hij komt tot andere conclusies dan wat men doorgaans hoort en leest in de media. Een tussenverslag: Rood vat zijn onderzoek samen, toont filmfragmenten en bespreekt een actueel gezagsproject van het korps Amsterdam-Amstelland met collega's. Verder biedt deze workshop de gelegenheid voor zaaldiscussie en uitwisseling van gezagservaringen.