Kort na de reorganisatie van de Nederlandse politie in 1994 werd het idee geboren om blijvende aandacht te schenken aan innovatie. Door de gezamenlijke korpsen, het Kwaliteitsbureau politie, de Politieacademie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werd het Netwerk voor Innovatie en Kwaliteit opgericht. Op deze website vind u alle relevante informatie over het NIK en de door haar georganiseerde congressen.

Waarom een Netwerk voor Innovatie en Kwaliteit (NIK)?
De directe aanleiding voor het ontstaan van het Netwerk vloeit voort uit de reorganisatie van de politie. Kwaliteit, innovatie, ethiek en integriteit waren onderwerpen die immers moesten bijdragen aan een effectievere en efficiëntere politieorganisatie om zo een beter product te kunnen leveren aan de Nederlandse samenleving. Het idee was en is dat de korpsen op een gestructureerde manier ideeën, kennis en reeds opgedane ervaring met projecten ter verbetering van de kwaliteit van het politiewerk uitwisselen (doorgeefluik). Het rendement van dergelijke initiatieven wordt op die manier groter.

Een tweede aanleiding voor het organiseren van het netwerk is de volgende. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een budget gereserveerd voor het stimuleren en ondersteunen van innovatieve projecten. Het NIK draagt bij aan het (in)zicht dat de minister nodig heeft voor de uitvoering van de Regeling Stimulering Innovatie Politiekorpsen.