Aanpak Bekende Dader
Plankzaken: daar hebben we antwoord op!

53-01
Het vertrouwen van burgers in de politie wordt ondermijnd door het grote aantal plankzaken waar de korpsen mee kampen. Veel aangiftes kunnen - ook als de oplossingskans groot is - niet in behandeling worden genomen door gebrek aan capaciteit. Daarnaast worden burgers onvoldoende op de hoogte gehouden van de afhandeling van hun aangifte. Het grote aantal plankzaken is ook veel politiemedewerkers een doorn in het oog.

De Productiestraat OM-verdachten vermindert in Midden- en West-Brabant het aantal plankzaken door samen te werken met HBO-studenten. De HBO-studenten volgen een opleiding tot buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), aangevuld met andere relevante opleidingen. Daarna kunnen ze zelfstandig eenvoudige zaken met een bekende dader oplossen. Dit betekent dat ze verdachten en getuigen kunnen verhoren, het proces-verbaal kunnen opmaken en burgers op de hoogte stellen van de status van hun aangifte. Door het versneld oplossen van zaken is er meer tijd voor agenten om zichtbaar op straat te zijn. De snelle terugkoppeling over plankzaken draagt bij aan het vertrouwen van burgers in de politie. De Productiestraat is als innovatief project overgenomen in de voorstellen van de Nationale Denktank 2010.