FoBo/IGP in volle omvang; Dienders niet achter de PC!

53-02
Hoe voorkom je dat collega’s in het primair proces meer dan 40% van hun tijd kwijt zijn aan administratieve verwerkingen? In Katwijk zijn collega’s spontaan buttons gaan dragen met de tekst; ‘We love fobo’. FoBo staat voor FrontOffice – BackOffice. De collega’s in ‘blauw’ (surveillance, noodhulp, wijkagenten e.d.) worden betiteld als frontoffice. Na hun acties, interventies of werkzaamheden geven zij hun bevindingen in verhaalvorm door via de telefoon aan de backoffice (administratieve unit), die dit administratief verwerken in BVH. Aan de hand van het gedane verhaal wordt real-time aanvullende informatie gezocht door de backoffice en teruggeven aan de collega buiten. Doel is om het verhaal en de observatie te verrijken danwel om kennis over te dragen. Deze overdracht van informatie kan ook bij het aanrijdend zijn op een melding. Het gevolg is: beter geïnformeerde collega die 20% meer op straat zijn, zodat interventie beter wordt.

Tijdens deze workshop zult u worden geïnformeerd over de praktische ervaringen in Hollands Midden.