www.mijnpolitie.nl; Nieuwe diensten leveren besparing en een betere dienstverlening op

53-04
Sinds 2007 kunnen burgers in Noord-Holland Noord via www.mijnpolitie.nl zien wat er met hun aangifte gebeurt via de aangiftevolgservice. Zij kunnen volgen wat de stand van het onderzoek is en of de zaak overgedragen is naar het OM. De politiemedewerker hoeft geen extra handelingen te doen om de burger een beter beeld van het aangifteproces te geven. Sinds 2009 kunnen overtreders met een ‘flitsbon’ voor roodlicht of snelheid alle relevante gegevens over hun overtreding digitaal opvragen in het portal mijnpolitie.nl. De WOB-verzoeken kunnen volledig worden afgehandeld met de boetevolgservice. Er wordt ook aanvullende informatie geboden, zoals preventietips, veel gestelde vragen, snelheidscontroles, bezwarentest etc.

Mijnpolitie.nl is extern en intern te raadplegen, zodat wij over dezelfde informatie beschikken en deze tijd en plaats ongeboden kunnen aanbieden aan de burger en het bedrijfsleven. Tot slot wordt een doorkijkje geboden in de elektronische aangifteagenda. De burger en onze medewerkers kunnen een afspraak plannen in de agenda’s van onze bureaus. Deze initiatieven dragen bij aan een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering.