Meldpunt Internetoplichting
www.mijnpolitie.nl; een dienst voor en van de politie

53-05
Deze workshop laat u een nieuwe aanpak van internet gerelateerde fraude zien; het Meldpunt Internetoplichting dat op 1 oktober 2010 van start is gegaan. In eerste instantie richt het meldpunt zich met name op oplichting via Marktplaats, waarbij het in de regel gaat om vooruitbetaalde, niet-geleverde goederen. Voor slachtoffers van dit soort oplichting is op www.mijnpolitie.nl de mogelijkheid gecreëerd om hiervan online melding/aangifte te doen. Op basis van bepaalde criteria start het Meldpunt Internetoplichting voorbereidende opsporingsonderzoeken naar clusters van meldingen, die uiteindelijk voorzien van alle benodigde informatie en aangiftes overgedragen worden aan het korps waarin de verdachte woonachtig is.

Het Meldpunt Internetoplichting werkt samen met publiek private partijen met het oog op het ontwikkelen en nemen van preventieve maatregelen. Na drie maanden “live” zijn al 10.000 meldingen binnengekomen. In de workshop komen de volgende onderwerpen en voordelen van de nieuwe aanpak aan de orde:
centrale intake, informatie, coördinatie en analyse;
laagdrempelig en eenvoudig melding/aangifte;
informatiegestuurd;
barrières opwerpend en programmatisch;
projectvoorbereiding voor de regio’s;
kostenbesparend;
imago verbeterend.