Ontregelen om de effecten buiten te vergroten; pilot basiseenheid Horst

53-06
De basiseenheid Horst heeft binnen de politie Limburg-Noord expliciet de ruimte gekregen om te experimenteren met andere manieren van organiseren en werken om zo te komen tot minder administratieve belasting en grotere effecten in de samenleving. Binnen het team zijn inmiddels verschillende werkwijzen aangepast om de slagkracht te vergroten. Dat leidt onder meer tot versnelling van de reactie naar de burger, minder administratieve lasten en directere afdoening.

In deze workshop wordt de aanpak toegelicht.