Opsporing Politie Rotterdam-Rijnmond: SuperSnelProductiewerk

53-07
Al ruim een jaar is Rotterdam-Rijnmond bezig met een verbeterde sturing op de intake en afhandeling van zaakdossiers en op heterdaad aangehouden verdachten. Voor de zaakdossiers is een proces ontwikkeld waarbij de voorbereiding tot aan het verdachtenverhoor is weggenomen bij de behandelend rechercheur. Voordelen zitten in de snelheid, de kwaliteit en de verbeterde grip op de buffer aan zaakdossiers.

Met de IVARR (Integrale Verdachten Afhandeling Rotterdam-Rijnmond) is voor de heterdaad arrestanten een afhandelstraat gecreëerd waarbij snelheid van de afhandeling, vermindering van bureaucratie, versnelde justitiële afdoening (Lik op Stuk) en samenwerking met relevante partijen in de keten voorop staan (zoals direct consult door de advocaat en het OM aan bureau). Beide ontwikkelingen zullen in deze workshop uitgebreid aan de orde komen waarbij ook wordt stilgestaan bij de mogelijkheden van een verdere ontwikkeling.