Vermissing Documenten

53-08
Nu moeten mensen die hun identiteitsbewijs kwijtgeraakt zijn nog aangifte doen bij de politie en vervolgens bij de gemeente een nieuw document aanvragen. Vanaf 1-1-2009 is in de regio Amsterdam-Amstelland de pilot "Vermissing Documenten" van start gegaan die een nieuwe werkwijze introduceert, die zowel voor gemeente, politie als de burger de nodige voordelen met zich meebrengt.

De belangrijkste doelstellingen zijn:
vereenvoudigen procedure aanvraag en aangifte vermissing paspoort, ID-kaart en rijbewijs;
preventieve uitstraling ter voorkoming van document fraude;
nader onderzoek bij valse aangifte / misbruik;
meer inzicht verkrijgen m.b.t. documentfraude;
verminderen werkdruk wijkteams.

In deze workshop krijgt u inzicht in de voordelen en nadelen van deze werkwijze en in de ervaringen die zijn opgedaan gedurende de uitvoering van het project.