Van reactief naar proactief werken in de wijk

53-10
Om de kerntaken van de politie te combineren met de vraag vanuit de maatschappij gericht naar de politie, heeft de politie in de basiseenheid Stadskanaal (de gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde) zwaar ingezet op het proces GGPZ. Na enkele jaren veel inzet intern te hebben omgezet in duidelijke doelstellingen samen met partners, zien wij wijkproblematiek meer als een uitdaging dan als een last. Verbinding tussen de processen opsporing en GGPZ is een vanzelfsprekendheid binnen de basiseenheid Stadskanaal. Werkbare wijkscans, een actuele buurtscan (LCVB), de gemeenten als regisseur van veiligheidsvraag-stukken geeft energie voor alle medewerkers en partners.