ZSM: Zo Spoedig, Slim, Simpel en Samen Mogelijk

53-12
Het daadkrachtig aanpakken van veelvoorkomende criminaliteit vraagt om een zichtbaar, gezaghebbend en doortastend optreden van politie en justitie. Conform deze doelstelling uit het gedoogakkoord wordt in het kader van het ZSM-project consequent lik-op-stuk gegeven door verdachten aan te houden, direct een beslissing te nemen welk afdoeningstraject zij ingaan en – daar waar mogelijk – in het merendeel van de bulkzaken binnen de 6uurs- dan wel IVS-termijn ook direct een afdoeningbeslissing te nemen. Sluitstuk van de ZSM-werkwijze is dat direct hierop aansluitend deze beslissing ten uitvoer wordt gelegd.
Deze procesversnelling wordt gerealiseerd door een werkwijze waarbij:
- politie en Openbaar Ministerie nauw samenwerken vanaf één locatie; en
-  aan de voorkant sturing wordt gegeven aan het opsporings onderzoek;
-  een selectie wordt gemaakt omtrent het te verwachten afdoeningstraject; en
- gebruik wordt gemaakt van een dossier met een zo beperkt mogelijke administratieve last.