Kafkabrigade: eerste hulp bij bureaucratische vastlopers

53-13
De Kafkabrigade heeft een methode ontwikkeld om (semi-)publieke organisaties te helpen bij het opsporen en aanpakken van onnodige bureaucratie. Is een ondernemer, een burger of een professional vastgelopen in de bureaucratie: De Kafkabrigade helpt om het probleem helder te krijgen en aan te pakken. Daarbij wordt met alle betrokken partijen een ‘collectief functioneringsgesprek’ gevoerd waarin zij worden uitgedaagd om met oplossingen te komen. Tijdens deze workshop laat Kafkabrigadier Lobke van der Meulen het ontstaan en de werkwijze van de brigade zien.