De Busverbinding; prachtig politiewerk door creativiteit!

53-14-1
De politie Kennemerland kent sinds twee jaar “De Busverbinding”. Vanuit dit initiatief heeft het korps een scala aan politieproducten voor en door de wijkagent ontwikkeld. De bus staat voor uitwisseling van best practices. Zo reden wijkagenten met de bus van team naar team om ideeën en ervaringen uit te wisselen. De bus heeft echter ook burgers naar de politie gehaald en jongeren geïnteresseerd voor de politie.  Zo namen wijkagenten het initiatief om eindexamenkandidaten van een vmbo-school te interesseren in het maken van films en strips voor de politie. Dit project resulteerde in professionele voorlichtingsfilms over oplichting aan de deur. Zelfs senioren uit de wijken droegen enthousiast een steentje bij. In stripverhalen werden belevenissen van politiemensen in het korps opgetekend, waardoor het mogelijk werd om ervaringen regionaal met elkaar te delen. Samen doe je meer!

53-14-2
Collega’s van Kennemerland vertellen graag meer over deze geweldige win-win-situatie, ontstaan uit een goede verbinding met het gebied!