Buurtzorg: ook voor de politie?

53-15
Buurtzorg Nederland is een reactie op het productiedenken en de bureaucratie in de thuiszorg. Wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden willen zich bezighouden met het oplossen van problemen van mensen. Daarvoor hebben ze de ruimte nodig en moeten ze niet lastig worden gevallen met allerlei regels, instructies en codes. Wat is er aan de hand en hoe kan ik het oplossen, samen met goede collega's?

Op basis van deze eenvoudige vraag heeft Buurtzorg een organisatie opgebouwd van inmiddels 310 locaties en 3200 medewerkers: zonder managers. Hoe dit werkt en wat dit zou kunnen betekenen voor de politie; daar gaat deze workshop over.