Het NIK bestuur draagt zorg voor de organisatie van de themadagen. Het bestuur bestaat uit een aantal collega's die deze taak naast hun reguliere functie uitoefenen.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden.

Dhr. R.F.J. Maas MMO (Ron) Voorzitter NIK
Hoofd Nationale Briefing
Korpsstaf
Postbus 17107
2502 CC Den Haag
070 - 3703751
Ingrid Mevr. I.A.M. Dijkhof (Ingrid) Projectadviseur Congres- en Evenementenbureau Politieacademie
Postbus 834
7301 BB Apeldoorn
088 - 66 22030
Mevr. drs Y.M.G. Jansen (Yvonne) Programma HRM en Onderwijs Directoraat-Generaal Politie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
06 - 31759864
Otto Dhr. dr. O.M.J. Adang (Otto) Lector Openbare Orde en Gevaarbeheersing Politieacademie
Postbus 834
7301 BB Apeldoorn
055 - 5392941
Mevr. J. Renes (Judith) Implementatiemanager ZSM Landelijk Programma ZSM
Utrechtseweg 2
3732 HB De Bilt
Ruben-van-Well Dhr. R. van Well (Ruben) Generalist GGP Basisteam Maas & Rotte, District C
Eenheid Rotterdam
Boezemsingel 13
3034 EA
Rotterdam IJssel
06 - 55346336
Dick-Schouten Dhr. D. Schouten (Dick) Hoofd Operatiën Eenheid Zeeland-
West Brabant
Postbus 8050
5004 GB Tilburg
088 - 9635081
GeorgevandenBerg Dhr. drs. G.B. van den Berg MA (George) Directie Operatiën Staf Korpsleiding
Postbus 17107
2502 CG DEN HAAG
088 - 1699009
Karin-van-Baarle
Mw. mr. K. van Baarle (Karin) Afdelingshoofd Landelijke Informatie Dienst Landelijke Informatieorganisatie Landelijke Eenheid Postbus 100 3970 AC DRIEBERGEN