1994-2007De NIK themadagen van voor 2008 zijn gedeeltelijk gearchiveerd op PKN. Zoekt u nog iets specifiek neemt u dan contact op met een van de bestuursleden.

1994
 • Hoe organiseer je een kwaliteitstraject?
 • Publieksomgang
 • Justitiële trajecten

1995
 • Ethiek en integriteit
 • Kwaliteitsmodel ter ondersteuning
 • Politie en innovatie
1996
 • Kwaliteit weten = meten
 • Kwaliteit is inzet, ingezet vanuit de klant
 • Kwaliteit is het kennen en erkennen van de (menselijke) kernkwaliteiten in uw organisatie
1997
 • Het nieuwe rechercheren
 • Is zelfredzaamheid strijdig met klantvriendelijkheid?
 • Milieuhandhaving, excuus of stimulans?
 • Het licht al gezien? Je kunt de PIP krijgen (PIP)

1998
 • Personeel, het kapitaal van de organisatie
 • Zorg en jongeren
 • Innovatie & kwaliteit….The sky is the limit? (PIP)

1999
 • De straat als verzamelplaats van problemen
 • De innovatie van het rechercheproces
 • Uit eigen kweek (PIP)
2000
 • Politie en Jeugd
 • Vijf jaar kwaliteitsstelstel bij de politie, doorpakken nu!
 • Wie zaait zal oogsten …. (PIP)

2001
 • Gebiedsgebonden politiezorg in de 21e eeuw
 • Het zal je maar overkomen! Ervaringen met conflict- en crisisbeheersing bij de politie
 • De goede dingen goed doen; procesmanagement in de praktijk / Met gepaste trots (PIP)

2002
 • Kwaliteit binnen de waan van de dag: accenten met grote effecten
 • Opsporing onder de loep
 • Diversiteit, voor-waarde in uw bedrijfscultuur / Stille wateren (PIP)
2003
 • Verkeer en veiligheid; ter land, te water en per spoor
 • Focus op gebiedsgebonden politiezorg
 • Veiligheid; dit doen wij als politie (PiP)

2004
 • Leren van grootschalig recherche optreden - een reflectie -
 • Imago van de politie; Kan ik er wat aan doen?!
 • Meer prestaties, meer veiligheid?!; Hoe doen we dat?

2005
 • Informatie Gestuurde Politie; wat is het en wat levert het ons op?
 • Politiewerk in een b(r)oeiende maatschappij; hoe houden we verbinding?

2006
 • CSI Holland; de waarde van Forensisch Onderzoek in Nederland
 • Ketensamenwerking: schakels tot succes!
 • Professionals Met gezag

2007
 • Wat doe jij bij conflicten en crises? Vier jaar referentiekader conflict- en crisisbeheersing in de praktijk
 • Snap jij ze nog? De politie en de Einsteingeneratie
 • Grensoverschrijdende criminaliteit in je eigen achtertuin