Waakzaam en Dienstbaar


Dienstverlening vanuit vakmanschap

Natuurlijk ben je als professional bezig met opsporen en handhaven en lever je een politieproduct op maat. Je behandelt burgers, zoals je zelf behandeld wilt worden. Dat is dienstverlening, dat is vakmanschap.
 
buiten
Toch blijkt uit onderzoek dat, ondanks al onze inspanningen, burgers minder tevreden zijn over de diensten van de politie, vooral als het gaat om aangifte en nazorg. Daarbij blijkt dat de burger meer verwacht dan alleen correct optreden en klantgerichtheid. Dienstverlening gaat ook over terugkoppeling geven, gerichte aandacht geven en het bieden van een vast aanspreekpunt voor slachtoffers. Daarvoor zijn gestroomlijnde processen nodig, zodat de burger weet wat hij kan verwachten op elke plaats in Nederland. Het vertrouwen in de politie is een belangrijke voorwaarde om als politie gelegitimeerd ons werk te kunnen doen en de burger als partner in de bestrijding van criminaliteit te behouden. Dienstverlening is daarom ook een van de strategische thema's voor de nationale politie.
 

Op de NIK-themadag van 25 april a.s. maakt u kennis met de ontwikkelingen van dit moment op het gebied van dienstverlening. Wat zijn de nieuwste inzichten en ervaringen als het gaat om contacten met burgers, wat werkt? Wat kunnen we als politie meer doen naar slachtoffers, zoals winkeliers die relatief vaak slachtoffer zijn van veel voorkomende criminaliteit? En hoe hou je jezelf scherp? Diverse praktijkvoorbeelden worden gepresenteerd, zoals de ervaringen met mystery guest onderzoeken, trainingen gesprekstechniek en de ervaringen met de nieuwe digitale middelen, zoals politie.nl en 3D aangifte.