Oude wijn in nieuwe zakken?

01
De politie is al jaren bezig met het verbeteren van klantcontacten. Via programma's en met pakkende termen proberen we onze werkwijze af te stemmen op de wensen van de burger, met wetenschappelijk onderzoek als basis voor dit alles. Denk maar aan begrippen als "actieve wederkerigheid", "de burger komt van rechts" en veel meer van dat alles. De wens om het goed te doen is groot. En alle dienders hebben dienstverlening hoog in het vaandel staan, bijna als een tweede natuur. En toch slagen we er kennelijk nog niet in om ook echt de burger (wie is dat eigenlijk?) echt als volwaardig partner in het denken over de inrichting van ons werk toe te laten. Waar zit dat nu in, welke blokkades zijn er bij het inrichten van ons werk en de organisatie, maar ook in het denken en handelen van ons allemaal, die maken dat we die burger toch niet echt centraal weten te stellen? Geen theoretisch kader, maar samen zoeken naar de echte intrinsieke motivatie en die vervolgens omzetten in daden, dat is waar het in deze workshop om gaat. Maar dan wel vanuit het gezichtspunt van de burger.