Dienstverlening in een gedigitaliseerde samenleving

04
Ons dagelijks leven raakt steeds meer verweven met ICT en dat werkt door in het werkaanbod van de politie. Bestaande delicten, zoals bedreiging en oplichting, worden tegenwoordig vaak op digitale wijze gepleegd. Daarnaast zijn ook nieuwe delicten ontstaan zoals bijvoorbeeld hacken en phishing. Politiemedewerkers krijgen steeds meer te maken met delicten waarin digitaal een rol speelt. Dat stelt nieuwe eisen aan hun dienstverlening. In het eerste deel van de workshop wordt getoond met welke vormen en in welke mate we hier als politie mee te maken hebben, onder meer naar aanleiding van het verschijnen van het rapport ‘Slachtofferschap in een gedigitaliseerde samenleving.’ In het tweede deel van de workshop wordt antwoord gegeven op de vraag wat we er als politie aan (kunnen) doen om kennis en vaardigheden op het gebied van cybercrime te versterken en te weten welke adviezen aan de melder of aangever kunnen worden gegeven. Ook wordt getoond welke initiatieven er ontwikkeld zijn om de burger te helpen maar ook te wijzen op een eigen verantwoordelijkheid. Deelnemers aan deze workshop ontvangen het boek ‘Alledaags politiewerk in een gedigitaliseerde wereld.’ Met dit naslagwerk kunnen politiemedewerkers herkennen om welk delict het gaat, welke wetsartikelen relevant zijn, hoe digitale sporen kunnen worden veiliggesteld en welke adviezen aan de aangever kunnen worden gegeven.