3D loket

05a
In het inrichtingsplan en Dienstverleningsconcept Nationale Politie wordt gesproken over dienstverlening aan de burger middels het 3D-loket. In deze workshop tref je een demonstratie opstelling van het nieuwste 3D-loket aan. Via de opstelling kun je zelf ervaren hoe het is om via deze techniek een gesprek te voeren met een collega uit Rotterdam die op afstand het 3D-loket bedient. Er wordt uitleg gegeven over het proces, de doelstellingen en de ervaringen die vanuit de eenheden Rotterdam en Den Haag zijn opgedaan.
05b
Ook worden de uitkomsten van het rapport ‘Virtueel aangifte doen’ dat eind april verschijnt, gedeeld en is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen aan collega’s die dagelijks met het 3D-loket werken.