Dienstverlening vanuit vakmanschap

08
Dienstverlening is van alle tijden, dienstverlening vanuit vakmanschap, maar ook: dienstverlening is vakmanschap. Politiemensen worden passioneel gedreven door een intrinsieke motivatie op het verlenen van diensten, om te helpen en er te zijn voor de burger wanneer dat nodig is. Gevraagd en ongevraagd. Ooit, toen je koos voor de politie, heb je nagedacht over waarom je bij de politie wilde gaan werken. Vaak redenen die we ook kunnen samenvatten in de term 'dienstverlening'.
In deze workshop staat bezieling in relatie tot het moment dat je koos om bij de politie te werken centraal. Waarom is het nu tijd om stappen te zetten ter verbetering van de dienstverlening en waarom het nu wel gaat lukken. ALS WE WILLEN, KAN HET!