Speeddaten met de burger

10
In de eenheid Midden Nederland gaan we ‘dienstverlening’ daadwerkelijk doen! Maar hoe doe je dat? Door middel van sturingsinstrumenten en managementdashboards of kan het ook anders? Wij denken dat het zelfs anders moet. Het moet gemeengoed worden dat er altijd met melders en aangevers contact wordt gelegd. Een eerste aanzet om deze cultuuromslag te maken, is het organiseren van speeddates met burgers. De resultaten zijn verrassend. In deze workshop proberen we op interactieve wijze een overzicht te geven hoe we gekomen zijn tot het organiseren van speeddates, hoe we ze georganiseerd hebben en wat de meerwaarde van de speeddates kunnen zijn in het kader van dienstverlening.