Informeren aangevers van HIC delicten

12
HIC delicten hebben een enorme impact op slachtoffers. Het op de hoogte houden van de stand van zaken rond de aangiften is voor de verwerking van grote invloed. Niet voor niets is dit een van de speerpunten van het dienstverleningsconcept. De workshop gaat in op de dilemma’s die je hier bij tegenkomt. Hoe doe je het? Is het wel of niet nodig om het terugmelden strak te registreren of te regisseren? Kan zingeving en sturing samengaan in dit verband? Zo ja, wat is dan de gewenste systematiek? Hoe betrekken we hierbij de ervaringen van de collega’s en de burger?