Generiek Meldpunt

14
In deze workshop wordt het verleden, het heden en de toekomst van melden behandeld. Een melding door een burger (of een bedrijf??) is pas geslaagd wanneer deze op een overzichtelijke en informatieve website wordt gedaan, de melder op de hoogte blijft van de voortgang en door de opvolgorganisatie effectief wordt afgehandeld. Het generiek meldpunt vormt slechts een onderdeel in dit geheel. Hoe gaan we gezamenlijk de uitdaging aan om een melding te doen slagen en de maatschappij datgene te bieden waar zij om vraagt of recht op heeft (een dienstverlenende politie)?