Familieagent als dienstverlener

15
Het voormalige korps Hollands Midden heeft al enkele jaren familieagenten. Zij zijn de contactpersonen voor nabestaanden van bijvoorbeeld verkeersslachtoffers. Vergelijkbaar met de familierechercheur. In deze workshop wordt ingegaan op de aanleiding en het waarom. Wat is er georganiseerd, maar ook wat is er niet georganiseerd? Een familie agent deelt ervaringen vanuit de praktijk en laat zien hoe het werkt.