Gevaarlijke eenlingen

NIK70-workshop2
Wat drijft gevaarlijke eenlingen? Wat zijn (red-flag) signalen en hoe bereiden ze hun acties voor? Hoe voeren ze hun acties uit en wat doen ze daarna? In deze workshop wordt de aanslagcyclus uitgelegd. Deze is van toepassing op verwarrende personen, criminelen en terroristen. Daarnaast wordt ook aandacht besteedt aan interventiemogelijkheden op het moment dat (verontrustende) signalen worden onderkend. Hierbij gaat het vooral om collegiale toetsing en casusbespreking in een multidisciplinair casusoverleg in relatie tot persoonsgerichte aanpak.