DSI reactieconcept

NIK70-workshop3
Met het oog op het verwachte langdurig karakter van het huidig dreigingsbeeld heeft het kabinet op 27 februari 2015 besloten de veiligheidsketen op een aantal punten substantieel te versterken. Een van de maatregelen betrof de uitbreiding van de interventiecapaciteit, om het reactieconcept van het stelsel van speciale eenheden verder vorm te kunnen geven. Eind 2016 wordt in de miljoenennota wederom gesproken over het uitbreiden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) om dit te kunnen waarborgen. De DSI heeft met haar reactieconcept een ontwikkeling doorgemaakt van een oproeporganisatie naar een organisatie die 24/7 aanwezig en beschikbaar is om ernstige vormen van geweld en terrorisme te kunnen bestrijden. Termen als RRT en QRF zijn bij velen dan ook reeds ingeburgerd. De afgelopen jaren hebben gebeurtenissen in het binnen- en buitenland aangetoond dat zowel zware criminelen als terroristen zeer grof geweld niet schuwen en direct handelen noodzakelijk is. Dit vraagt van de DSI een directe verbinding met de basispolitiezorg en andere partners om zodoende te allen tijde te zorgen dat procedures en processen op elkaar zijn afgestemd om naadloos op elkaar te kunnen aansluiten. In deze workshop wordt verder in gegaan op het reactieconcept en de wijze waarop verbinding met partners vorm gegeven wordt.