De juridische vuurkracht van de Wet Wapens en Munitie; goalkeeper of supersoaker?

NIK70-workshop4
In deze workshop wordt een schets gegeven van de huidige wapenwetgeving in Nederland, inclusief de bevoegdheden die de Wet Wapens en Munitie biedt bij de bestrijding van illegaal vuurwapenbezit. Enkele ontwikkelingen in de Europese regelgeving die gevolgen hebben voor de situatie in Nederland worden besproken en ook de richting die Politie, OM en partners zouden moeten kiezen in de aanpak van (zware) vuurwapens. Door een opsporingsbril wordt gekeken naar enkele recente rechterlijke uitspraken en wordt de praktijk naast de wettelijke vereisten gelegd. Straftoemeting – dankbaar onderwerp voor discussie – komt natuurlijk aan bod, evenals voornemens en wensen om effectiever op te treden.