Woordeloos samenwerken tijdens Gouden Uur

NIK70-workshop6
Zijn wij klaar voor een grote aanslag? Kennen wij elkaar goed genoeg om in chaos de juiste dingen te doen? Dit waren twee jaar geleden de vragen die wij elkaar stelden. Het antwoord was nee. Eigenlijk kwamen wij niet verder met de opmerkingen “Dan komt er peloton ME, een SGBO en wordt er een TGO gestart”. Wij gingen ervan uit dat de communicatiesystemen niet zouden werken, dus hadden wij tot doel om vanuit de lijn woordeloos de juiste dingen te doen. Met vertegenwoordigers van de CCB, opsporing, DSI, expertise, informatie, communicatie, OVDP en OC hebben wij alle processen en verantwoordelijkheden doorgenomen. Het heeft geleid tot een handelingsperspectief voor alle collega’s en werkafspraken tussen de verschillende onderdelen. Oefeningen en themabijeenkomsten zijn georganiseerd. Wij zijn elkaar beter gaan begrijpen door beelden/gevoelens te delen en dilemma’s op tafel te leggen. Bijvoorbeeld wat doet het OC en de OVDP bij een noodsituatie en is het RRT nog onderweg? Wie heeft de leiding bij de plaats delict? Naast de preparatie voor een eventuele terreuraanslag helpt deze ontwikkeling elke dag bij de samenwerking bij de aanpak van excessief geweld.