De zware wapens en explosieven van terroristen

In deze workshop komt vuurkracht van de aanslagplegers in Parijs en Brussel aan de orde. Welke vuurkracht hadden zij? Welke modus operandi pasten zij toe? Verder wordt ingegaan op welke indicatoren je kunt waarnemen.