Bewustwording bij jongeren omtrent risico’s bij wapenbezit en imitatiewapens en operationele ontwikkelingen

Wapenbezit, veelal onder jongeren, is onrustbarend en leidt dagelijks tot maatschappelijke veiligheidsproblemen. Om aan de voorkant van deze criminogene factor nummer 1 te komen, worden kennis en vaardigheden ingezet om bewustwording te vergroten. Het lesprogramma (inclusief de film) SCHERP richt zich bijvoorbeeld tot jongeren teneinde hen bewust te maken van de risico’s van wapenbezit en de consequenties van wapengebruik. Door de ontdekkingsreis van SCHERP te combineren met een presentatie over imitatiewapens en de operationele ontwikkelingen daarbij, krijgen deelnemers in deze workshop kennis en tools aangereikt hoe met deze onderwerpen aan de slag te gaan. Een pro-actieve workshop die bijdraagt aan het vergroten van veiligheid, voor de jeugd en collega’s!