Eerste maatregelen bij een terroristische aanslag

NIK70-workshop10
Het stoppen van het geweld en het voorkomen van vervolgaanslagen zijn de grootste prioriteiten voor de politie bij een terroristische aanslag. Maar hoe doe je dat?
Deze workshop gaat in op de eerste maatregelen bij een aanslag. Cor Visser, nationaal commandant van de NSGBO, licht toe wat er is voorbereid door de SGBO’s en NSGBO Contraterrorisme. Helder wordt dat in de eerste uren na een aanslag veel van de politie wordt verwacht en vooral van ‘first responders’ uit de basisteams. Maar ook de recherche heeft een belangrijke rol in het voorkomen van vervolgaanslagen: met grote spoed en heldere taakverdeling zal moeten worden gezocht naar sporen van daders. De operationele centra hebben een belangrijke rol in het aansturen van deze eerste eenheden en de inzet van DSI. Een HOVD Operations, Mario Betting, vertelt welke processen vanuit de operationele centra in gang worden gezet na de melding van een aanslag. Ger Huijer, knophoofd Ordehandhaving en Handhaven Netwerken bij de NSGBO, gaat nader in op het ‘ringenmodel’. Want hoe werk je samen met DSI en hulpverleners op en rond een onveilige plaats incident? En wat wordt verwacht van eenheden buiten het brongebied? De workshop zorgt dat je bent voorbereid op het ‘gouden uur’ van een aanslag.