Risicotaxatie-instrument geweld

NIK70-workshop14
Inschatten van risico’s hoort bij ons werk. Het buikgevoel moet je serieus nemen. Er zijn daarnaast nieuwe manieren van risico-inschatting ontstaan. Vanuit het Landelijk Programma Aanpak Geweld is een geautomatiseerd Risicotaxatie-instrument geweld ontwikkeld met als doel om personen die je voor PGA (integrale aanpak) wilt aanmelden, beter te kunnen selecteren en prioriteren. Een hoge score betekent een hoog risico op het toekomstig plegen van geweld door die persoon. Wat zegt dat eigenlijk? Het RTI-Geweld wordt in de praktijk voor PGA gebruikt. In deze workshop krijg je hierop een korte toelichting, waarna samen de mogelijkheden voor breder gebruik worden verkend. Kun je het bijvoorbeeld toepassen voor je eigen veiligheid als collega (en partners), als je ergens op bezoek gaat? Heeft het instrument mogelijkheden binnen ZSM? Wat zijn de do’s and don’ts van risicotaxatie überhaupt?