Aanslagmiddelen en Jihadisten

Het doel van deze workshop is om context te geven over de jihadistische dreiging en aanslagmiddelen. Het vergroten van de kennis over aanslagmiddelen en modus operandi in een jihadistische context kan politiemedewerkers ondersteunen bij betere duiding in hun werk. Tijdens de workshop zal ingegaan worden op het huidige dreigingsbeeld en een duiding gegeven worden van aanslagmiddelen die in het huidige dreigingsbeeld passen. Ook wordt aandacht besteed aan de (beleids)maatregelen die tegenover deze dreiging gezet zijn de afgelopen tijd.