Tijdelijke Wet Bestuurlijke Maatregelen Terrorismebestrijding

Binnenkort kan de Minister van Veiligheid en Justitie, indien dat noodzakelijk is met het oog op de bescherming van de nationale veiligheid, een persoon die in verband kan worden gebracht met terroristische activiteiten of de ondersteuning daarvan, nieuwe bestuurlijke maatregelen opleggen. Een uitreisverbod, gebiedsverbod, contactverbod en een meldplicht worden straks namelijk ook bestuurlijke maatregelen. Wat betekent dit voor jouw en jouw organisatie? In deze interactieve workshop worden de bestuurlijke maatregelen toegelicht en gaat in het bijzonder de aandacht uit naar het gebiedsverbod en de uitvoering van de maatregel in de praktijk. Wie zijn de betrokken partijen, wie doet wat in het geval de politie of gemeente geconfronteerd wordt met een persoon die aangemerkt wordt een risico te zijn voor de nationale veiligheid? Een nieuwe wijze van toezicht met een hoog politiek en maatschappelijk belang!