BeHr workshop Islam, radicalisering en jihadisme

In deze interactieve workshop, die wordt verzorgd door de BeHr groep, wordt een verdiepingstraining gegeven om professionals kennis, kunde en interventiemogelijkheden bij te brengen om de dreiging van het jihadisme te kunnen tegengaan. Er wordt onder andere ingegaan op multicultureel vakmanschap, islam, radicalisering en het jihadisme.