Greenfield cyber

NIK72-3
De maatschappij raakt steeds meer verweven met digitale ontwikkelingen. Helaas geldt dit ook voor criminaliteit. Er zijn tegenwoordig weinig vormen van criminaliteit waarbij er geen sprake is van een digitaal component. Zo ook binnen het thema ondermijning. Onze organisatie is vaak onvoldoende in staat om in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen, bovendien is het vaak de vraag of de politie überhaupt aan zet is. De Greenfield is een werkvorm wat hier verandering in moet brengen. Door bestaande barrières te doorbreken, actief samen te werken met partners en op een (pro)actieve wijze te interveniëren wordt gebruik gemaakt van nieuwe werkvormen om het probleem in de breedte aan te pakken.