Veiligheidsdata - de continue monitoring en analyse van veiligheid en overlast in Amsterdam

NIK72-10
De directie Openbare Orde en Veiligheid van de Gemeente Amsterdam heeft als ambitie om het veiligheidsbeeld van de stad actueel en gedetailleerd in beeld te brengen. Met de opkomst van het veiligheids- en crisisinformatiecentrum (VCIC) wordt daar vorm aan gegeven. Team VCIC verzamelt geautomatiseerd dagelijks, per uur en ook realtime allerlei relevante databronnen van interne en externe partners. In dat proces wordt de data opgeschoond en verrijkt met gebiedsindelingen. Binnen de directie verzorgt het team met behulp van deze informatie analyses die gebruikt worden bij beleidsadvies, maar ook bij grootschalige evenementen of onderzoeken.
Daarnaast levert het team een bijdrage aan informatiegestuurde handhaving door de data middels dashboards te ontsluiten naar afdelingen veiligheid en handhaving in de stadsdelen. Daardoor kunnen professionals zelf altijd beschikken over actuele informatie die voor iedereen gelijk is. Het rijke beeld over de veiligheids- en leefbaarheidssituatie zorgt ervoor dat handhavers efficiënt hun werk kunnen doen op de juiste hot spots en hot times. Er is eenheid ontstaan in de veelheid van cijfers over veiligheid en leefbaarheid. Steeds meer mensen werken met dezelfde cijfers. Informatie-gestuurd werken is realiteit geworden.
Tijdens deze workshop nemen we de deelnemers vanuit ons werkveld mee in deze wereld. Aan de hand van situaties waar we gebruik hebben gemaakt van deze informatiepositie, gaan we simuleren wat de impact is van deze werkwijze. Denk bijvoorbeeld aan het team dat zich bezighoudt met het Amsterdam Dance Event en iedere ochtend ziet wat waar gebeurd is rondom de evenementlocaties. Ook het recent opgezette binnenstadoffensief is een goed voorbeeld van hoe data leidt tot de gerichte inzet van handhavers in de openbare ruimte vanuit de stadsdelen en tevens bijdraagt aan evaluaties voor beleidsadviseurs.