Teenage Crime Fighters on the Internet

NIK72-11
Politie Nederland voert op dit moment een experimenteel en uniek project uit om jongeren te betrekken bij politiewerk. De politie maakt daarbij gebruik van de digitale knowhow en het perspectief van jongeren bij digitale opsporing. In een speciaal hiervoor ontwikkelde online community stelt de politie vragen aan een geselecteerde groep van 40 digitaal vaardige jongeren. Daarnaast zijn er hackathons georganiseerd. Het doel is om jongeren op een positieve manier te betrekken bij politiewerk. Tijdens de workshop wordt ingegaan op de ervaringen die zijn opgedaan met jongeren en de extra ondersteuning die zij hebben geleverd op digitaal vlak (van online rellenradar tijdens The Passion tot aan hernieuwde opsporing inzake enkele cold cases). Daarnaast is er ruimte voor discussie over de (on)mogelijkheden om als politieorganisatie vaker gebruik te maken van de digitale vaardigheden van jongeren.