Digitale Opsporing

NIK72-12
Digitale opsporing en de aanpak van cybercrime staan dit jaar behoorlijk in het nieuws. Er zijn dan ook wel een aantal zaken geweest waar we als politie best trots op kunnen zijn. Maar kan de politie de digitale dynamiek in de maatschappij nog wel bijhouden en wat is daar dan de rol van de specialisten in? Zou de tactiek niet in veel meer zaken ondersteunend moeten zijn aan die specialisten? En moet de focus op opsporen niet verlegd worden naar preventie en tegenhouden? In 50 minuten praten we jullie bij over de dynamiek van dit vakgebied; de valkuilen en successen en de nieuwe rol van de politie en publiek/private samenwerking. Verder stellen we het nieuwe Nationale Expertisecentrum Digitale Opsporing (ECDO) voor.