Sensoren binnen de Politie

NIK72-13
Doelstelling van het programma is het structureel verankeren van sensoren binnen Nationale Politie op het gebied van beleid, organisatie en informatieorganisatie zodat het proactief vermogen van het handelend (politie)optreden wordt vergroot. Het gebruik van sensoren binnen de politie staat nog in de kinderschoenen.
Sensoren worden nog onvoldoende op de juiste wijze toegepast binnen de politiepraktijk. Het balans zoeken in wildgroei, efficiëntie van de organisatie, verbinding zoeken met de maatschappij en het vergoten van het effect van politieoptreden speelt hier een cruciale rol. Met deze workshop willen we een discussie met jullie voeren over een aantal dilemma’s.