“Dus de politie gaat hacken…”

NIK72-17
De afgelopen jaren is er gewerkt aan wetgeving (Computer Criminaliteit 3) die de politie de mogelijkheid geeft te gaan “binnendringen in geautomatiseerde werken” ofwel in de volksmond “hacken”. In deze workshop wordt kort toegelicht wat de aanleiding is voor deze ontwikkeling. De stelling: “de TAP is dood” wordt toegelicht en hoe de verhouding is met de nieuwe digitale ontwikkelingen.
In de workshop zal uitgelegd worden hoe het zit met deze ontwikkelingen, wat CCIII precies is en wat de stand van zaken is. Het is niet nodig diepgaand technisch onderlegd te zijn om deze workshop te kunnen volgen.